Typ produktu:

Produkty za plnou cenu (nevztahuje se na produkty zakoupené během akcí a slev)

Doba výměny produktu:

Do 03 dnů od data nákupu nebo data převzetí zboží online (datum přijetí online podle potvrzení odesílatele)

Specifikace produktu:

Zakoupené produkty mají neporušené nákupní faktury, které nebyly změněny.

Výrobky musí být neporušené, nepoužité, nepoužité, opravené, vyprané, neznečištěné, poškozené nebo cizí vůní.

Produkty nepřijatelné k výměně: (pro nepoužité produkty)

Doba nákupu nebo přijetí zboží je více než 03 dnů.

Žádné nákupní faktury.

Štítek není neporušený, příslušenství výrobku je neúplné nebo poškozené v důsledku nedodržení pokynů na výrobku.

Sleva produktů.

Hodnota vyměněných produktů:

Pouze jedna výměna za každý produkt.

Hodnota produktu je stejná nebo vyšší než hodnota vyměněného produktu a rozdíl bude vyplacen.

Zakoupené produkty se nevracejí.

Místo směny: Obchody v síti NATICO.

Hlavní pravidla:

Kromě vadných produktů ze strany výroby nezpracovává NATICO žádné případy vrácení produktu. NATICO nevrací peníze jakéhokoli druhu. V případě dalších poplatků za dopravu by zákazníci měli platit.

* Podmínky se mohou změnit podle propagačních akcí.